johanCastberg2

Ilandføring av oljen? Avgjørelsen kommer snart 

Ilustrasjon Equinor

Konseptvalget for oljeeksport fra Johan Castberg-feltet har vært en het potet i flere år, men nå skal endelig avgjørelsen falle.

Equinor bekrefter overfor petro.no at konklusjonen kommer innen utgangen av oktober.

I et dokument Petro.no har fått tilgang til, skisserer Equinor hvilke alternativer det er jobbet med:

• Skip-til-skip-overføring av olje i Sarnesfjorden. Skipene kan være midlertidig eller permanent oppankret.

• Skip-til-skip-overføring av olje ved en nedskalert terminal på Veidnes. Kai ved terminalen vil utgjøre brorparten av investeringen.

• Terminal på Veidnes med kapasitet til å håndtere all olje produsert i Barentshavet. Lagring av olje i tanker på land. Kan kombineres med det første alternativet.

• Midlertidig lagring og lossing av olje fra en FSO. Krever investering i permanent oppankring og lagerskip.

Det er et betydelig politisk press på partnerskapet for å velge terminal-alternativet. Det kom blant annet frem i Stortingets spørretime tidligere i år.

Les hele saken på petro.no her

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter