miljøbilde.eksportkredittNorge

Rapport: Kraftig vekst i fornybarnæringen, også oljeservice vokser igjen

Bilde: Eksportkreditt Norge

Den norske fornybarnæringen vokste med 71 prosent i 2018. Årsaken er særlig en kraftfull vekst innenfor landbasert vindkraft, melder Eksportkreditt Norge

Pilene peker også oppover igjen for oljeserviceindustrien for første gang siden det kraftige oljeprisfallet i 2014.

To nye rapporter utarbeidet for Eksportkreditt Norge, Norwegian Energy Partners (NORWEP) og Olje- og energidepartementet (OED) viser positiv utvikling for energinæringene som er viktige for norsk økonomi.

Kraftig vekst i fornybarnæringen

Den norske fornybar-næringen hadde en nasjonal omsetning på snaut 30 milliarder kroner i 2018. Dette er en vekst på over 70 prosent sammenlignet med året før. Vannkraft er fortsatt det største segmentet, men det er landbasert vindkraft som har hatt høyest vekst. Her ble omsetningen femdoblet fra 1,7 milliarder kroner i 2017 til 8,7 milliarder i fjor. Det viser en rapport utarbeidet av Multiconsult.

Både eksport (salg fra Norge til utlandet) og internasjonal omsetning (eksport pluss salg fra datterselskaper i utlandet) økte markant, viser rapporten. Som i tidligere år er det havvind som driver veksten og forblir det største enkeltsegmentet internasjonalt.

- Det er gledelig å se eksportvekst innen fornybar, men potensialet er langt større. Våre egne prognoser viser at havvind—med en målrettet satsning—kan bli blant Norges fem største eksportnæringer i et 10-20 års perspektiv, sier adm. dir. Otto Søberg i Eksportkreditt Norge.

Fornybarleverandørene utgjorde om lag 7 promille av samlet norsk eksport i 2018. De to segmentene med høyest eksport, havvind og solenergi, sysselsatte til sammen 4 500 personer. 

Oljeservice vokser igjen etter tunge år

Pilene peker igjen oppover for norske oljeservicebedrifter. Totalomsetningen relatert til olje og gass i 2018 endte på 373 milliarder kroner, opp fra 339 milliarder i 2017 – en vekst på omtrent ti prosent. Av dette var 102 milliarder kroner internasjonal omsetning, og 271 milliarder omsetning i Norge. Den internasjonale veksten er dermed på tre prosent, mens veksten i Norge er på 13 prosent. Det viser en ny rapport fra Rystad