Alve feltet

Alve får forlenget drift frem til 2036

Pressemelding

Petroliumstilsynet har gitt Equinor Energy (Equinor) samtykke til bruk av innretningane på Alvefeltet utover opphavleg levetid, melder tilsynet.

Samtykke for drift av Alvefeltet går ut 31. desember 2021. For å kunne utvinna dei resterande reservane i feltet, har Equinor søkt om samtykke til forlenga levetid for innretningane på feltet.

Petroliumstilsynet har no gitt samtykke til bruk av innretningane på Alvefeltet fram til 31. desember 2036.

Alvefeltet

Alve ligg i Norskehavet, 16 kilometer sørvest for Norne. Havdjupna i området er 370 meter. Alve blei påvist i 1990, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2007. Utbyggingskonseptet er ei standard botnramme med fire brønnslissar og tre produksjonsbrønnar kopla til produksjons- og lagerskipet Norne (FPSO) med ei røyrleidning. Produksjonen starta i 2009.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter