miljbilde prezisero.linjebygg

Oljelønningene er på vei opp igjen

Foto: Linjebygg

Nedturen er over for de fleste i oljenæringen, og aktivitet og optimisme tilbake. Da stiger lønningene også, og det liker ikke NHO-foreningen Norsk Industri, skriver Stavanger Aftenblad.

Flere bransjetopper uttrykker bekymring for at oljeselskaper og leverandører skal komme tilbake til en situasjon der priser og lønninger løper løpsk igjen.

- Tatt av på ingeniørnivå

– Hvis det er noe vi ikke trenger nå, er det en lønnsutvikling som ikke er bærekraftig. Oljebransjen kommer til å svinge framover. Det er bedre å ha stabile arbeidsplasser på lang sikt enn å få kortsiktige lønnshopp fordi aktiviteten er høy nå, sier Bransjesjef Runar Rugtvedt for olje og gass i NHO-foreningen Norsk Industri.

I fagforbundet Safe mener man det ikke er fagarbeiderne som er med på å drive lønningene opp, men at det «har tatt litt av på ingeniørnivå, og spesielt i ledende stillinger».

– Her har man gjerne individuelle lønnsavtaler, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.