bankfolf.Jan Eivind Fredly Aidem Media

Etablerer forretningsbanken Nordbank 

Christian Ravnå, styreleder Ole T Andreassen og Roger Øksheim. Foto: Jan Eivind Fredly, Aidem Media

Pressemelding

Roger Øksheim tok i 2016 initiativ til en ny forretningsbank langs kysten i nord. Christian Ravnå tok i 2015 initiativ til en ny forretningsbank langs kysten i vest. Siden i sommer har de jobbet sammen. Resultatet er Nordbank – en ny, felles forretningsbank for næringslivet på kysten.

Arbeidet med å hente inn nødvendig kapital (250 millioner kroner) er i gang. I disse dager gjøres det avtaler og gjennomføres møter med aktuelle investorer i kystens forretningsbank.

– Vi har startet med å følge opp dem som har vist interesse og dem vi har vært i kontakt med tidligere. Ut fra responsen virker det som at mange ønsker denne banken velkommen, sier styreleder Ole T Andreassen i Nordbank.

Roger Øksheim i Saltdal og Christian Ravnå i Bergen er mennene bak initiativet – eller rettere sagt initiativene. Øksheim og Ravnå er ulike og har ulik bakgrunn, men én ting har oppdretteren/havbruksgründeren i nord og bankmannen fra vest felles: Et sterkt engasjement for lokalsamfunnet og kysten.

Hver for seg, fra ulike ståsteder, har de sett den samme trenden: Banker som sentraliserer sine beslutningsmiljøer. Overordnede beslutninger på et kontor i Oslo, Stockholm eller København kan få uheldige konsekvenser for eiere, drivere og ansatte i små og mellomstore bedrifter.

Fortjener en bank som er tettere på

Roger Øksheim har sett konsekvensene av dette innenfor egen næring.

– For noen år tilbake, i ei tid med lavere laksepriser og behov for kreditt, besluttet en stor, internasjonal bank at de skulle redusere engasjementet innenfor oppdrett. En av de mest solide bedriftene i næringen opplevde over natten at bankforbindelsen takket for seg ut fra ei vurdering tatt langt, langt unna – i et annet land, forteller Roger Øksheim.

Han har sett bankenes strukturelle endringer fra utsiden. Christian Ravnå har sett det samme som Øksheim. Fra innsiden. Ravnå har lang erfaring som bankmann og leder.

Fra ulike innfallsvinkler har de to, hver for seg, kommet til samme konklusjon: Næringslivet langs kysten fortjener en bank som er tettere på, som forstår hverdagen til små og mellomstore bedrifter langs kysten og som jobber effektivt med å finne løsninger ut fra virksomhetenes behov.

– Nordbank skal være nær. Vi kjenner kysten, vi bor og lever her – akkurat som kundene. Vi er kjent med rammebetingelsene. Vi kjenner kulturen. Vi kan enkelt indentifisere både risikofaktorer og muligheter. Gjennom tilstedeværelse og gode relasjoner skal vi finne gode og effektive løsninger med langsiktig lønnsomhet som mål, sier Christian Ravnå.

Bodø og Bergen

– Bankhåndverket handler om å finne gode løsninger innenfor akseptabel risiko. Ingen må tro at vi skal ta dårlige prosjekter som ingen andre vil ta i. Ofte handler det om at gode prosjekter ikke passer inn i de store bankenes profil og portefølje; at prosjektene rett og slett faller mellom to stoler. Bank handler om økonomisk kompetanse, gode systemer, rutiner og effektive løsninger. I Nordbank anerkjenner vi at relasjoner er en vesentlig del av håndverket, legger Ravnå til.

Han blir adm. dir. i Nordbank, med delt kontorsted mellom Bodø og Bergen.

– Vi skal ha kontor i Bodø og Bergen, mens forretningsadressen blir Rognan. På den måten har vi base i to sterke vekstmotorer i hver sin region, mens forretningsadressen viser vårt DNA: Opprinnelsesstedet på kysten, innerst i en fjord – og litt utenfor allfarvei. Slik tilfellet er for mange verdiskapende virksomheter langs kysten, forteller Ravnå.

De tre siste årene har han jobbet på heltid med å etablere Nordsjøbanken.

– Når vi nå går sammen og etablerer Nordbank, føler vi oss trygge på at vi skal reise nødvendig kapital fra miljøer på Vestlandet og i Nord-Norge. Nordbank får et utvidet markedsområde, enn om vi skulle drevet hver for oss. «Sammen er vi sterkere»: Det har vi sett til fulle etter hvert som vi har arbeidet mer og mer konkret med å etablere Nordbank, sier en optimistisk Christian Ravnå.

Styreleder Ole T Andreassen peker på kystfolkets mulighet til å skrive historie:

– Næringslivet og privatpersoner har nå muligheten til å investere i en ny bank initiert av næringslivet på kysten, for næringslivet på kysten. Vi skal være der bedriftene er, der gründerne er, der mulighetene er. Vi skal være der for dem som skaper arbeidsplasser og lønnsomhet i lokalsamfunnene, skyter styrelederen inn.

Nær, moderne og kompetent bank

Opprinnelsesmiljøene i nord og vest har gjennom hver sine initiativer lagt ned en lik innsats på til sammen vel 20 millioner kroner.

–Vi har gått sammen for å etablere en nær, moderne og kompetent bank for næringslivet langs kysten, sier styreleder Ole T Andreassen.

Finanstilsynet gav i januar Nordnorge Finans Forum ASA godkjenning til å starte bankvirksomhet.

Fire ansatte i Bergen er allerede på plass, inkludert Christian Ravnå. I Bodø har rekrutteringen blitt satt på pause i påvente av prosessen som har ledet fram til Nordbank i nord og vest. Arbeidet med å besette stillingene i Bodø fortsetter parallelt med kapitalinnhentingen.

Oppstart fra nyåret

Målet er at Nordbank er i ordinær drift på nyåret.

– Vi har vært nøye med å gjøre arbeidet systematisk og grundig fra begynnelsen, sier Ole T Andreassen – tilfreds med at nyheten om Nordbank endelig er ute og at alle involverte med det er et langt steg nærmere en oppstart.

– Kysten har gitt oss store muligheter. Med Nordbank ønsker vi å gi noe tilbake. Noe som kan styrke lokalsamfunn, og forhåpentligvis bidra til ytterligere vekst og utvikling. Ingen skal trenge å bruke tid på å forklare hva sitt sted eller sin by er, og ikke. Er ideen stor nok, kan poststedet gjerne være lite – sånt vet vi, kystfolket i Nordbank. Jo flere beslutninger som tas langt unna, desto større er sjansen for at beslutningene blir tatt av personer med stor avstand og manglende forståelse om kundens hverdag og drift. Nordbank har den grunnleggende forståelsen og skal jobbe nært med kundene, sier Roger Øksheim.