Scarabeo fotoSaipem

Wintershall Dea har fått klarsignal for boring av Balderblå og Gullstjerne

Foto Saipem

Petroliumstilsynet har gitt Wintershall Dea samtykke til leiteboring av to brønnar i Norskehavet.

Brønnane 6604/5-2 S og 6604/6-1 tilhøyrer utvinningsløyve 894, kor Wintershall Dea er operatør. Brønnane har fått prospektnamna «Balderbrå» og «Gullstjerne».

Planlagt oppstart for boringa er desember 2019, og er venta å vara minst 44 dagar for brønn 6604/5-2 S og minst 51 dagar for 6604/6-1.

Brønnane skal borast med den flyttbare boreinnretninga Scarabeo 8.

Dette er ei halvt nedsenkbar boreinnretning av typen Moss CS50 MKII, operert av Saipem Norge. Ho blei bygd i Russland og Italia og tatt i bruk i 2012.