anncecilie.leverandorutvk.Havtek

Skal styrke nordnorske havleverandører

Foto: Ann Cecilie Ursin Hilling i Kunnskapsparken Bodø

Pressemelding

Leverandørutvikling Havteknologi har i samarbeid med UiT – Norges arktiske universitet utarbeidet et unikt studieprogram for leverandørbedrifter til havnæringene.

Studiet skal gå over fire samlinger og gi deltakerne ny kunnskap om blant annet markeder, vekstpotensial, kvalifisering og prosjektledelse.

- Bakgrunnen for at vi har valgt å utarbeide et eget 15-poengs studietilbud i samarbeid med UiT – Norges arktiske universitet (UiT) er havleverandørenes eget ønske om nettopp dette, sier Ann Cecilie Ursin Hilling i Kunnskapsparken Bodø, som er hovedprosjektleder for Leverandørutvikling Havteknologi (LU Havtek) sammen med Halti Næringshage og Næringshagen Midt-Troms.

Med havleverandører menes leverandører til fiskeri, havbruk, petroleum og maritim næring.

Ser mot verden

Målet til LU Havtek, et samarbeid mellom Aker BP, Equinor og Innovasjon Norge, er å videreutvikle en kompetent, solid og konkurransedyktig nordnorsk leverandørindustri som kan tilby tjenester til havnæringene lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

- Vi har en leverandørindustri som har markert seg både nasjonalt og internasjonalt, men vi vet at der er et stort vekstpotensial for mange nordnorske bedrifter, sier Ursin Hilling.

- Målet med studietilbudet er at deltakerne skal bli bedre til å drive utviklingsprosjekter. De skal derfor jobbe med sin egen bedrift som case underveis. Vi åpner for at man kan søke både med realkompetanse og generell studiekompetanse. Ved bestått eksamen vil deltakerne få 15 studiepoeng. Uavhengig av eksamen vil deltakerne få utdelt kursbevis.

Industrimedvirkning

I kurset vil industrien selv spille en viktig rolle, både i form av etablerte leverandørbedrifter som deler erfaringer, men også de store innkjøperne – altså kundene.

- Vi ser virkelig fram til å ha næringslivsaktørene på skolebenken. De skal jobbe med spennende prosjekter og lærerike temaer, sier professor ved UiT, Peter Arbo.

Det er lagt opp til totalt fire samlinger, hvor første samling holdes i Tromsø 25. og 26. februar.

- Den første samlingen vil primært omhandle innovasjon og innovasjonsprosesser og strategier for økt konkurransekraft. Etter hvert beveger vi oss inn mot markedsadgang og anskaffelser, ledelse, kunden som samarbeidspartner, kontraktsoppfølging og støttemuligheter, sier Arbo. Søknadsfrist for opptak er satt til 1. februar