TomErikAasjord.NovaSea

Tar miljøgrep

Administrerende direktør Tom Eirik Aasjord i Nova Sea. Foto Snorre Nicolaisen

Pressemelding

Nova Sea har i dag 19 flåter som er tilkoblet kraftnettet og flytter nå de fire gjenstående flåtene over på hybriddrift gjennom avtale på Fjord Hybrid med Fjord Maritime AS.

– I Nova Sea har vi alltid hatt sterkt fokus på miljø og miljøvennlig drift. Vi jobber hele tiden med å se utviklingsmulighetene og investere teknologi som fremmer miljø og driftseffektiviteten. Gevinstene ved Fjord Hybrid på fôrflåten er en betydelig reduksjon av drivstofforbruk, kraftig reduksjon av klimagassutslipp og et sunnere arbeidsmiljø for våre ansatte. Investering i hybriddrift er et av flere tiltak vi gjør for å redusere våre fotavtrykk, sier administrerende direktør Tom Eirik Aasjord i Nova Sea. Nova Sea forventer å spare ca 150 tusen liter diesel årlig på overgangen til hybriddrift.

Grønnt skifte

Vi er svært glade for at Nova Sea falt ned på vår løsning for elektrifisering av fôrflåtene. Ved starten av 2020 har vi 25 Fjord Hybrid anlegg installert langs hele kysten. Antall installasjoner i drift og kontinuerlig tilgang på driftsdata og oppnådd resultater, er noe våre kunder setter stor pris på. Vi har også fått gode tilbakemeldinger på fjerntilgang -og overvåkning som vi tilbyr fra vårt servicesenter. Det er veldig tilfredsstillende at vi har klart å få frem et konsept som både er driftssikkert og bidrar til det grønne skiftet i havbruksnæringen, sier Øyvind Bakke, forretningsutvikler i Fjord Maritime AS.

Hvilke andre prosjekter har dere på gang i forhold til klima og miljø?

Nova Sea har signert kontrakt med Folla Maritime på om to elektriske arbeidsbåter av typen FollaWork 35 Electric. Disse skal leveres i juni og september 2020. Båtene vil operere på batteridrift og vil kunne lades ved fôrflåtene og i kai.

 - Vi i Folla Maritime Service er stolte av at Nova Sea velger oss som leverandør av El-båt. Båter med tradisjonell diesel-framdrift har vi levert flere av til Nova Sea tidligere.

Faktorer som gjør at vi også blir valgt som leverandør av El-båter kan være; God Norskprodusert kvalitet. At vi har levert før fastsatt leveringsdato og oppfølging etter leveringer, sier markedssjef i Folla Maritime Service, Greger Samuelsen.

Redusert klimaavtrykk

Vi tar merkostnadene knyttet til elektrifisering av båtene fordi vi har mulighet til det og fordi vi mener dette er viktig fremover for å redusere våre klimaavtrykk ytterligere sier Tom Eirik.

-Tenk for en fantastisk hverdag for våre ansatte som jobber på en lokalitet med både landstrøm/hybrid og elbåt.

Foruten disse to konkrete prosjektene jobber vi med en større satsning med å få betydelig mere laks over fra vei til tog. Vi sender i dag ca 2.500 trailere med laks ut fra Lovund og vi har ambisjon om å sende opp mot 50% av dette på tog. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom ASKO, CargoNet, Meyership og Nova Sea. Dette kommer til å redusere klimaavtrykkene ytterligere samtidig som belastningen av veinettet reduseres.

- Laks produsert i en åpen-merd løsning er i dag den formen for oppdrettet proteinproduksjon som gir lavest CO2-utslipp pr.kg men vi kan med å ta en del standpunkt, bidra enda mer for å redusere avtrykkene ytterligere. Nova Sea ønsker å være en fremtredende aktør på dette området, avslutter Tom Eirik.