rabb Bomek.miljobilde

Rapp Bomek enige med de største kreditorene

Pressemelding

Rapp Bomek har vært gjennom en krevende tid etter at det ble avdekket betydelige kostnadsoverskridelser i komplekse byggeprosjekter i offentlig sektor.

 Selskapet har nå kommet til enighet med selskapets største kreditorer om en løsning. Løsningen vil sikre at Rapp Bomeks virksomhet vil bli videreført i et nytt finansielt solid selskap.

Løsningen innebærer at DNB og Nord Kapitalforvaltning stiller med ny driftsfinansiering og at GIEK og Innovasjon Norge ettergir en betydelig andel av gjelden til selskapet. Løsningen forutsetter at selskapets leverandører ettergir 50% av deres utestående krav mot selskapet. Dersom selskapets leverandører aksepterer løsningen, vil selskapet være utenfor konkursfare.

Dersom leverandørene aksepterer å ettergi 50% av sine utestående krav mot selskapet vil alle pågående prosjekter sluttføres i Rapp Bomek AS mens alle nye prosjekter vil gjennomføres i det nye selskapet. Hele den positive kontantstrømmen som genereres av pågående prosjekter i Rapp Bomek AS vil tilfalle selskapets leverandører.