Ilustrasjon havbruk Harry marthinsen

Høye priser ga stor vekst i norsk sjømateksport i februar

Foto: Harry Martinsen

Av NTB

Norge eksporterte 216.000 tonn sjømat for 9,3 milliarder kroner i februar, en økning på 1,4 milliarder fra februar i fjor, viser tall fra Norges sjømatråd.

Eksportvolumet falt 6 prosent, men det ble kompensert med høyere priser, som ga en verdiøkning på 1,4 milliarder kroner, eller 17 prosent, sammenlignet med februar i fjor.
Hittil i år er det eksportert 430.000 tonn sjømat til en verdi av 19 milliarder kroner. Det er en nedgang i volum på 2 prosent, mens verdien har økt med 2,5 milliarder kroner, eller 15 prosent, mot samme periode i fjor.
Kina-fall på 83 prosent
Det er økt usikkerhet i verdens sjømatmarkeder som følge av koronaviruset, men etterspørselen etter norsk sjømat øker likevel. Det forteller Tom-Jørgen Gangsø, som er direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.
Størst verdivekst var det for laks. Norge eksporterte til sammen 81.100 tonn laks til en verdi av 5,9 milliarder kroner i februar.
Polen, Frankrike og USA var største mottakere av laks fra Norge i februar. Til Kina endte eksporten på 383 tonn, som er et fall på 83 prosent.
Kina-laks til andre markeder
– Laks er veldig robust mot midlertidig reduksjon i etterspørselen i enkeltmarkeder. Årsaken er at laks eksporteres til over hundre markeder, blir brukt i mange forskjellige anledninger og finnes i mange produktformer, sier Gangsø.
Laks som ellers ville ha gått til Kina er blitt eksportert til andre markeder som USA og Taiwan. Eksporten av fersk hel laks til USA har økt 22 prosent, mens Taiwan-eksporten har økt med 73 prosent

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter