Tove Torstad NTS management

Ny leder i NTS Management AS

Foto NTS

Pressemelding.

NTS Gruppen styrker lederkapasiteten og konstituerer Tove Torstad som daglig leder i drifts-, kvalitets- og utviklingsselskapet NTS Management AS.

Styret har innvilget Oddleif Wigdahl permisjon fra stillingen som daglig leder i NTS Management AS (NTSM) de neste 15 månedene.

Wigdahl har fram til nå fungert som daglig leder både i Norsk Fisketransport AS (NFT) og NTSM. NFT har tre brønnbåter under bygging. Sammen med oppfølging av byggeprosjektene krever andre arbeidsoppgaver i NFT stor oppmerksomhet fra daglig leder.

– Konstitueringen av Tove Torstad som daglig leder i NTSM styrker lederkapasiteten i både Norsk Fisketransport AS og NTS Management AS i en viktig periode hvor Frøy Gruppen skal fusjoneres inn i NTS Gruppen, sier administrerende direktør Harry Bøe i NTS ASA.

NTS Management AS er drifts-, kvalitets- og utviklingsorganisasjon for NTS Gruppens maritime virksomhet. Selskapet har i dag 24 ansatte.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter