Skarvm.ssj

Regjeringen åpner for oljeleting i 36 nye blokker i Norskehavet

Foto Aker BP

Pressemelding

Olje- og energidepartementet foreslår å lyse ut 36 nye leteblokker i det såkalte TFO-området ( tildeling i forhåndsdefinerte områder). i årets konsesjonsrunde.

- I krevende tider er det viktig å planlegge for framtiden. Jevnlig tilgang på nytt leteareal er avgjørende for å videreutvikle vår største næring og opprettholde aktivitet på norsk sokkel. Tildeling i forhåndsdefinerte områder legger til rette for utforskning av de mest kjent delene av sokkelen og er etterspurt av selskapene, sier olje- og energiminister Tina Bru.

- Denne gangen er alle de foreslåtte blokkene vest i Norskehavet. Gjennom TFO 2020 legger regjeringen til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv, fortsetter Bru.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) ble introdusert i 2003 for å legge til rette for tidsriktig utforskning av de geologisk mest kjente delene av sokkelen. I disse områdene går den forventede funnstørrelsen ned. Det letes i stor grad etter mindre funn som ikke kan rettferdiggjøre en selvstendig utbygging, men som kan ha lønnsomhet når de sees i sammenheng med andre funn og/eller kan utnytte eksisterende eller planlagt infrastruktur.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter