Foto: Mowi

Norge eksporterte 213.000 tonn sjømat for 9,6 milliarder kroner i mars, viser ferske tall fra Norges sjømatråd. Det er en økning på 392 millioner kroner, eller fire prosent, sammenlignet med mars i fjor.

I første kvartal er det eksportert 664 000 tonn sjømat til en verdi av 28,6 milliarder kroner. Verdien har økt med 2,9 milliarder kroner, eller 11 prosent, mot samme periode i fjor.

- I siste halvdel av mars gjorde korona-viruset for alvor sitt inntog i Europa og USA, noe som førte til stor turbulens i disse sjømatmarkedene. Strenge restriksjoner i eksporten til USA og en reduksjon i flyfraktkapasiteten rammet fersk sjømat spesielt hardt i forrige måned. Samtidig ser vi at restaurantsektoren globalt nærmest er helt stengt ned og at etterspørselen etter sjømat i denne salgskanalen er kraftig redusert. Til tross for den utfordrende situasjonen i noen av våre viktigste markeder økte eksportverdien som følge av en svekket norsk krone, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd.

Til tross for en utfordrende markedssituasjon og et fall i etterspørselen etter norsk sjømat, er det også noen lyspunkter:

• Vi ser tendenser til en gradvis normalisering i enkelte asiatiske land

• Det har vært en økning i onlinesalg av sjømat og matleveringstjenester til husholdningene

• Salget av ferske sjømatprodukter i Sør-Korea setter stadig nye rekorder, og kvartalstallene viser en volumøkning på 9 prosent for norsk laks.

• Etterspørselen etter norsk makrell i Japan er usedvanlig god, og i første kvartal er det en volumvekst på 59 prosent.

• Eksporten av saltfisk og klippfisk fortsetter den gode utviklingen, spesielt til Portugal.

- Korona-krisen rammer de norske sjømatproduktene veldig forskjellig. Produkter som blir eksportert til mange markeder vil ha flere ben å stå på i en slik situasjon sammenlignet med dem som er avhengige av noen få kjernemarkeder. Det økte salget i online-kanaler som vi ser i flere markeder er fra lave nivåer, men det medfører også at mange for første gang prøver ut denne typen tjenester. Dagens situasjon kan føre til varige adferdsendringer. Økt kjøp av ferskpakket sjømat kan være noe som varer også etter korona-krisen, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd.

Verdiveksten fortsetter

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) roser den norske sjømatnæringen som har måttet omstille seg i en krevende tid.

- De siste ukene har vært utfordrende på grunn av korona-viruset. Det er derfor ekstra gledelig at verdiveksten for norsk sjømateksport fortsetter i mars. I den vanskelige situasjonen gjøres det en formidabel innsats i næringen for å sikre at sjømaten kommer frem til forbrukere over hele verden. Korona-situasjonen har satt ferskfiskmarkedet under press, og vi ser en dreining mot bearbeidede produkter. Det er flott å se at sjømatnæringen tilpasser seg markedsendringene så raskt. Næringens stå-på-vilje og omstillingsevne er imponerende, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

 

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter