MiljøbildeMidtNorsHavbruk

Nedgang for NTS ASA

Foto: Midt-Norsk Havbruk AS

NTS ASA hadde driftsinntekter på 446 millioner kroner i første kvartal, ned fra 521 millioner i fjor. 

Differansen forklares hovedsakelig av lavere salgsvolum for laks både i Norge og på Island enn samme kvartal i fjor, melder selskapet.

Driftsresultatet etter verdijustering av masse falt fra 93 millioner i fjor til 38 millioner kroner. Resultat før skatt kom inn på 16 millioner kroner, solid ned fra 74 millioner sist år. Resultat etter skatt ble 12,9 millioner. 

Driftsresultatet i første kvartal 2020 sammenlignet med samme kvartal i fjor viser bedre operasjonelle resultater fra oppdretts virksomhet i Norge. Justering for virkelig verdi avbiomasse reduserer resultatet mellom periodene med kr 75 mill., slik at driftsresultatet er redusert med kr 55 mill. i forhold til førstekvartal i fjor

Det er i første kvartal slaktet 3 098 tonn (3 994 tonn) sløyd fisk . Reduksjonen sammenlignet med første kvartal 2019 skyldes at det ble overført en større mengde laks fra 2018 til 2019, enn fra 2019 til 2020.

Det ble oppnådd en gjennomsnittlig EBIT på kr 30,35 per kg. Dette er økning fra 23,16 i første kvartal i fjor, da var snittpris per kg lavere og fisken hadde lavere vekt.

Planlagt slaktevolum 2020 er 18 500 tonn, der 10% av volumet er avtalt solgt til fastpris.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter