Helgeland blir olje- og gassklynge

Bilde: Morten Hofstad


- I dag har hele Helgeland grunn til å feire, sier Bjørn Audun Risøy, som er daglig leder i Kunnskapsparken Helgeland.

Arena olje- og gassklynge Helgeland har base i Mo i Rana og har gjennom flere år satset bevisst på å utvikle seg som leverandør til olje- og gassmarkedet. Bedriftene i denne klyngen utgjør i sum et industrielt tyngdpunkt Nord-Norge i forhold til petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen i nord. Klyngen har allerede et vel etablert samarbeid med regionale kunnskapsinstitusjoner.

Fredag bekreftet næringsminister Monica Mæland at Helgeland får plass blant flere nye næringsklynger landet rundt.