- Større interesse på Nord-Norge

På årets Olje- og energimesse (ONS) i Stavanger denne uka opplever de lokale aktørene fra Helgeland større
interesse enn noen gang for Nord-Norge. Helgeland står samlet under satsingen Olje- og gassklynge Helgeland, og i år
deltar 25 representanter fra hele regionen.

- ONS er den viktigste møteplassen for petroleumsnæringen og vi benytter denne
arenaen for å synliggjøre Helgeland som det industrielle tyngdepunktet i nord, samt knytte viktige kontakter. I tillegg til profilering på egen stand
har deltakerne gjennomført presentasjoner og møter med oljeselskap, bedrifter og myndigheter melder Olje- og gassklynge Helgeland.

- De største gjenværende petroleumsressursene på norsk sokkel finnes i nord, og til tross for vanskelige tider i bransjen, forventes det en betydelig
vekst i aktiviteten i Nord-Norge.

- Bedriftene på Helgeland har bygd opp kompetanse, erfaring og infrastruktur til å spille en viktig rolle i den
videre utviklingen. Konkurransen er knallhard, og 50 bedrifter og kunnskapsaktører har derfor gått sammen i Olje- og gassklynge Helgeland for
å få økt aktivitet og flere arbeidsplasser på Helgeland.

Standen har hatt bra besøk og mange er interessert i industrien på Helgeland, også statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tord Lien.

Bilde: F.v. Bård Anders Langø (Alstahaug kommune), Andreas Inselseth
(Kunnskapsparken Helgeland / OGH), Linda Simensen (Innovasjon Norge), Geir
Waage (Rana kommune), Hans Marius Mastermo (Momek), Wenche Brennbakk (SINTEF
Molab), Bjørn Audun Risøy (Kunnskapsparken Helgeland /OGH), Frank Karlsen
(Alstahaug Havnevesen), Svein Skogsøy (Inkubator Helgeland), Kjetil Mathisen
(Alstahaug Havnevesen), Roar Kleivhaug (Bilfinger Helgeland), Pål-Einar
Olsen (Industrivisualisering) og Bjørn Tore Hansen (Industrivisualisering).