Fylkesråd Ingelin Noresjø gratulerte Roberto Pastres ved Universitetet i Venezia (t.v.) og Johan Johansen ved Salten havbrukspark. Foto: Trond-Erlend Willassen

 

- På vegne av Nordland fylkeskommune vil jeg gratulere lead partner Universitetet i Venezia ved Roberto Pastres og Salten Havbrukspark ved Johan Johansen for et glimrende utført arbeid med å få finansiert EU-prosjektet GAIN (Green aquaculture intensification).

- Å lykkes med et prosjekt i en slik konkurranse er en fjær i hatten for alle involverte. Jeg er stolt av et anvendt forskningsmiljø fra Nordland har fått en posisjon i et slikt framtidsrettet prosjekt, ja faktisk vært blant initiativtakerne, sa fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) på et prosjektmøte i Bodø i dag.

Nordland i Europa

- Vi er glad for å ha kunnet bidra til realisering av et slikt prosjekt gjennom vårt nettverksarbeid, og gjennom den jobben Nord-Norges Brusselkontor har gjort. Nordland fylkeskommune deltar også med en person i referansesgruppa for prosjektet, For oss er det svært viktig at forskningsmiljø i fylket får ta del i EUs Horizon 2020-prosjekter. Det er viktig for Nordland, Nord-Norge og Norge, sier Ingelin Noresjø.

Avgjørende bidrag

Johan Johansen i Salten Havbrukspark er glad for å ha hatt fylkeskommunen med seg i "unnfangelsen" av prosjektet.

- Hjelpen vi har fått har vært helt avgjørende, blant annet at næringsavdelingen inviterte oss til universitetet i Wageningen (Nederland) og Galicia.(Spania) Ved at fylkeskommunen har introdusert oss inn i disse miljøene, har vi fått tilgang til nettverk vi ellers ikke ville ha fått, sier han. 

Smart spesialisering

Ingelin Noresjø mener prosjektet passer perfekt inn i målene for det internasjonale arbeidet

- Vi ønsker å bygge sterke fagmiljøer innenfor utvalgte næringsområder, styrke den bedriftsnære FoU-innsatsen og gi bedrifter og FoU-institusjoner muligheter for å delta på internasjonale læringsarenaer og møteplasser.

- Fylkeskommunen er ikke gjennomføreren, men vi skal legge til rette for at våre samarbeidspartnere skal kunne styrke sin kompetanse, nettverk og tjenestespekter. Det er nettopp det som skjer i Gain-prosjektet.

Økt produksjon og bærekraft

Gain-prosjektet har  en budsjettramme på 6,2 millioner euro og en varighet på 42 månender. Målet i prosjektet er å bidra til økt produksjon og konkurranseevne for europeisk akvakulturnæring og samtidig sikre økt bærekraft innenfor rammene av EUs regelverk om mattrygghet og miljø.

Partnere i prosjektet er Alfred Wegener Institute (DE), IBM (IE), University of Stirling (UK), Longline Environment (IE), Wageningen University (NL), SPAROS (PT), NOAA (USA), University of Dalhousie (CA), Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (ES), and Salten Havbrukspark (NO).

Alt koordineres fra Universitetet i Venezia, og fra Norge deltar GIFAS, Multivector og Salten Havbrukspark, med NORD Universitet som assosiert partner.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter